Poptávka

 Přeložení dodaného videa z odposlechu
 Přeložení dodaného textu
 Hudební podkres
 Obrazová postprodukce dodaného videa
 Video mix - spojení zvukové stopy s dodaným videem
 Audio mix - mix nahrávky s původním zvukem, hudbou atp.